Амортизаторын үндсэн бүтэлгүйтлийн горим

Main Failure Mode of Shock Absorber

1. Газрын тосны алдагдал: Амьдралын мөчлөгийн туршид дампуурагч нь статик эсвэл ажлын нөхцөлд газрын тосыг дотроос нь гадагшлуулдаг.

2. Амжилтгүй болох: Амортизатор нь ашиглалтын хугацаанд үндсэн үүргээ алддаг бөгөөд ихэнхдээ дампуурагчийн унтраах хүчний алдагдал нь ашиглалтын хугацаанд норгосон хүчийг 40% -иас давдаг.

3. Хэвийн бус дуу чимээ: Дампины ашиглалтын явцад ажлын явцад эд ангиудын хөндлөнгийн оролцоотойгоор үүссэн хэвийн бус дуу чимээ (норгогч тос хавхлагын системээр дамжин урсах үед үүсэх үрэлтийн чимээ нь хэвийн биш байдаг).


Бичлэгийн цаг: 7-20-р сарын 11-ний хооронд