Шинээр ирсэн

  • LEACREE Raised Height Complete Strut Assembly Kit

    LEACREE -ийн өндөрт өргөгдсөн иж бүрэн бэхэлгээний иж бүрдэл

    Анхны машины ороомог хавар, амортизаторын уртыг нэмэгдүүлэх замаар тээврийн хэрэгслийн өндрийг дээшлүүлж, тээврийн хэрэгслийн нэвтрүүлэх чадварыг сайжруулна. Үүний зэрэгцээ цочрол шингээгч хоолой ба ороомог булгийг бэхжүүлж, тээврийн хэрэгслийн түдгэлзүүлэлтийг илүү тогтвортой болгож, ядаргаанд тэсвэртэй болгодог.